Personalistika a řízení lidských zdrojů

  • poskytujeme vzory pracovně-právních dokumentů
  • připravíme pro vás pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, mzdové výměry, popisy pracovních činností, vzory výpovědí a jiných dokumentů pracovního práva
  • nabízíme evidenci vaší organizační struktury, definici pracovních míst a kvalifikační předpoklady pro jednotlivá místa a jejich vazbu do evidence pracovních poměrů (vhodné pro ISO 9001,ISO 14001)
  • poskytujeme poradenství v oblasti uzavírání a vypovídání pracovních smluv

Zpět na mzdový outsourcing

 
 
Vytvořila V3Net.cz v roce 2010